http://www.mazandrooz.ir http://www.mazandrooz.ir/ http://www.mazandrooz.ir RSS feed fa Copyright 2019, http://www.mazandrooz.ir سیل در مازندران و گلستان را فراموش نکنیم http://www.mazandrooz.ir/news/id,2022/سیل در مازندران و گلستان را فراموش نکنیم .html 1398-1-3 سال نو مبارک. همگی برای یکدیگر سلامتی، عزت، روح بی ملال، گشایش اقتصادی، عشق و دوستی آرزو می کنیم، اما درست در همین ایام و لحظات، هم وطنانی در مازندران و گلستان گرفتار سیل شده اند.