صدا وسیما :
  • در پلاسکو چه کردند، برای نفتکش آتش گرفته چه می کنند؟
    به گزارش مازند روز: در پلاسکو چه کردند، برای نفتکش آتش گرفته چه می کنند؟

    به نظر می رسد بایکوت خبری و عدم تمرکز رسانه های حامی دولت برای حادثه نفتکش امری تعمدی باشد تا افکار عمومی نسبت به روند امدادها و عملکرد دولت در این زمینه حساس نشده تا کم کاری ها هم ظاهرا لاپوشانی ش ...

آخرین اخبار