دانش آموخته :
  •  ۴۰۰۰ فراغ التحصیلان دانشگاهی مازندران بیکار هستند
    به گزارش مازند روز: ۴۰۰۰ فراغ التحصیلان دانشگاهی مازندران بیکار هستند

    محمد اسلامی با تاکید بر تقویت مهارآفرینی در جامعه، گفت: ۴۰۰۰ دانش آموخته دانشگاهی مازندران بیکار هستند.  استاندار مازندران با تاکید بر تقویت مهارآفرینی در جامعه، گفت: ۴۰۰۰ دانش آموخته دانشگاهی ...

آخرین اخبار