مدیران ناکارآمد :
  • خودتقدیری مدیران
    به گزارش مازند روز: خودتقدیری مدیران

    امروزه خود اظهاری و خودتقدیری و هم‌سو کردن آمار و اطلاعات برای مثبت جلوه دادن عملکرد مدیران یک سازمان، اداره کل و یا اداره شهرستانی برای ماندگاری بیشتر مدیران در پست‌های مسؤولیتی خود در س ...

آخرین اخبار