باستان شناسی :
  • تاسیس موزه در محوطه تاریخی وستمین کیاسر
    به گزارش مازند روز: تاسیس موزه در محوطه تاریخی وستمین کیاسر

     وستمین به‌عنوان یک محوطه اشکانی منحصربه‌فرد در جغرافیای سیاسی اشکانی است که با توجه به ظرفیت موجود پیگیری برای ایجاد سایت موزه وستمین در دستور کار قرار دارد.

آخرین اخبار