اقتصاد روستایی :
  • هنوز در مازندران جناح بندی مشهود است
    به گزارش مازند روز: هنوز در مازندران جناح بندی مشهود است

    استاندار مازندران بیان کرد:  اقتصاد تنها مشکل مردم نیست،بلکه تبیعض ها ،پارتی بازی های برخی مسئولین نیز بر شمار اعتراض مردم افزوده می شود مردم از این شرایط به ستوه آمدند.

آخرین اخبار