اصلاح طلب :
  • ادعای عجیب یک اصلاح طلب درباره آشوبهای اخیر
    به گزارش مازند روز: ادعای عجیب یک اصلاح طلب درباره آشوبهای اخیر

    آشوبهای اخیر در کنار اعتراضات مردم به مسائل و مشکلات اقتصادی یکی از مهمترین تحولات در سال 96 بوده است اما در این میان اصلاح طلبان به دنبال مبرا کردن خود از عملکرد دولتی ها هستند.

  • در پلاسکو چه کردند، برای نفتکش آتش گرفته چه می کنند؟
    به گزارش مازند روز: در پلاسکو چه کردند، برای نفتکش آتش گرفته چه می کنند؟

    به نظر می رسد بایکوت خبری و عدم تمرکز رسانه های حامی دولت برای حادثه نفتکش امری تعمدی باشد تا افکار عمومی نسبت به روند امدادها و عملکرد دولت در این زمینه حساس نشده تا کم کاری ها هم ظاهرا لاپوشانی ش ...

آخرین اخبار