شناسه خبر: 3346
20 خرداد 1398
http://www.mazandrooz.ir/http://www.mazandrooz.ir/news/id,3346/وابستگی-انسان-به-محیط-زیست-برای-ادامه-حیات.html
در استفاده از طبیعت باید تابع نظم و قانونمندی بود

وابستگی انسان به محیط زیست برای ادامه حیات

حیات بشر وابسته به محیط زیست است و انسان برای رسیدن به رشد و تعالی خود به محیط زیست سالم نیاز دارد.
در واقع محیط زیست یک موهبت الهی به شمار می آید.

وابستگی انسان به محیط زیست برای ادامه حیات

حیات بشر وابسته به محیط زیست است و انسان برای رسیدن به رشد و تعالی خود به محیط زیست سالم نیاز دارد.
در واقع محیط زیست یک موهبت الهی به شمار می آید.
جهان با نظم و قاعده خاصی آفریده شده است بنا بر این در استفاده از طبیعت باید تابع این نظم و قانونمندی بود. برای داشتن محیط زیستی سالم تمام عوامل باید در تعادل با یکدیگر قرار بگیرند. در محیط های طبیعی زمین مثل آب، خاک و هوا این تعادل برقرار است اما دخالت و تصرف بی رویه انسان در طبیعت باعث تخریب محیط زیست می شود. در نتیجه تخریب محیط زیست بر هم زدن این تعادل است.
بهره برداری بیش از ظرفیت و بی اندازه از منابع طبیعی موجب شد تا خسارات بی شماری به زمین وارد شود که زندگی بشر و طبیعت جهان را بطور جدی تهدید کرده است.
از ویژگی های مهم آفرینش انسجام و دقت هر چه تمام تر، هماهنگی و ثبات است که خداوند آن را بر اساس حکمت آفریده است و با دیدن طبیعت می توان به راحتی شاهد این سنجیدگی و قانونمندی در جهان بود.
پس انسان باید این نظم شگفت انگیز طبیعت را که زندگی انسان ها و حیوانات در گرو آن است قدر بداند و از هرگونه فساد و اسراف در بهره برداری از طبیعت که موجب فجایع عظیم در محیط زیست می شود بپرهیزد، زیرا نتیجه اش دامنگیر خودش خواهد شد.

زهرا برزیار

همرسانی: این مطلب را به دوستان خود برسانید
ارسال نظر
CAPTCHA
مشاهد نظرات
آخرین اخبار