شناسه خبر: 228
26 دی 1396
http://www.mazandrooz.ir/http://www.mazandrooz.ir/news/id,228/مازندرانی-های-پرتعداد-در-تیم-ملی-هندبال-ساحلی.html

مازندرانی های پرتعداد در تیم ملی هندبال ساحلی

 
شش مازندرانی در اردوی تیم ملی هندبال ساحلی حضور دارند

مازندرانی های پرتعداد در تیم ملی هندبال ساحلی 
 مازند روز : آنقدر دور شده اند که فراموش گشتند . هر چند شکایتی ندارند چون برای اتفاقی بزرگ آماده می شوند. تیم سوم آسیا هستند و مازنی های تیم هم از بهترین های ایران و از مسافران احتمالی روسیه. درست در نقطه مقابل جهت شمال، در جنوب اردو زده اند با حضور مردان مازندرانی ما. وقتی سوم هندبال ساحلی آسیا شدند و مجوز حضور در قهرمانی جهان را گرفتند سرمست شدیم. شوق آن زود ته کشیده و ستاره های مازنی هندبال هم فقط به میدان سخت پیش رو نگاه می کنند تا در روسیه دستاورد تازه ای را نصیب خود، هندبال و مازندران بسازند.  به نسبت آسیایی تایلند یک نفر به مازندرانی های پرتعداد این تیم افزوده شده که میلاد فیض زاده است. 6 مازنی در اردو هستند که به نسبت مساوی از نوشهر، قائمشهر و نور شرکت دارند. سید شهریار حسینی و مسعود محسنی از نوشهر، میلاد فیض زاده و عباس اسد زاده از قائمشهر، پویا قلی پور و  نادعلی ذکایی که مربی است از نور؛ در اردوی تیم ملی هندبال شرکت دارند. نوشهری های تیم بازیکنان کلیدی محسوب می شوند و همینطور عباس اسدزاده با تجربه و در کنارشان هم دو بازیکن جوان می کوشند تا خود را به تیم اصلی برسانند و روانه روسیه شوند. بیشتر بازیکنان تیم از اعضای تیم درخشان کشوری یعنی رستوران زنجیره ای حاج حسن ساری هستند که کارش با هیات استان گره خورده و دور این رشته را قلم قرمز گرفته اما امیدواریم دست از حمایت از این بازیکنان خوب بر ندارد تا در روسیه هم از نظر کمی و کیفی میزان مورد انتظارمان را داشته باشیم.

همرسانی: این مطلب را به دوستان خود برسانید
ارسال نظر
CAPTCHA
مشاهد نظرات
آخرین اخبار