چه کسی سنگ اول را پرتاب کرد؟

برجسته کردن درگیری نیروهای انتظامی با دانشجویان و آغازگر بودن نیروی های نظم دهنده، یکی از مسائلی بود که رسانه های معاند حساب ویژه ای را برای بیشتر کردن این احساسات باز کرده بودند. اما آیا شروع کننده این درگیری ها نیروهای نظم دهنده یا دانشجویان بودند؟در این فیلم یک فرد ناشناس که پیگیری های خبرنگار ما از دانشجو نبودن او در دانشگاه تهران حکایت دارد، نشان می دهد که دانشجویان یا نیروهای انتظامی آغازگر درگیری ها نبوده اند بلکه باز بودن سردر دانشگاه تهران که همچنان از نقاط مبهم این ناآرامی هاست، زمینه حضور افراد ناشناس در جمع دانشجویان و به خشونت کشیدن این اعتراضات را به همراه داشته است.

منبع : خبرنامه دانشجویان ایران

آرشیو رسانه
ارسال نظر
CAPTCHA
مشاهد نظرات
آخرین اخبار