والیبال :
  • شیخی ، حجاب را به والیبال در اروپا ترجیح داد
    شیخی ، حجاب را به والیبال در اروپا ترجیح داد

    فرنوش شیخی ، عضو تیم ملی والیبال بانوان به دلیل مغایر بودن قوانین ورزشی بلژیک با رعایت  حجاب اسلامی برای بانوان، از حضور در تیم والیبال شارلوا انصراف داد.

    شیخی ، همسر کاوه رضایی فوتب ...

آخرین اخبار
فرنوش شیخی , حجاب , شارلوا , والیبال , بلژیک
انتشار خبر : 26 دی 1396