میرزاتقی خان :
  • امیرکبیر و برخورد قاطعانه با بیگانگان
    امیرکبیر و برخورد قاطعانه با بیگانگان

    در سالروز شهادت میرزاتقی خان امیرکبیر ، کلیپی کوتاه برگرفته از قطعات سریال سال های مشروطه برای شما عزیزان آماده کرده ایم تا یادی کنیم از صدراعظم لایق دوران قاجار، موسس مدرسه دارالفنون میرزا محمد تق ...

آخرین اخبار
امیرکبیر , میرزاتقی خان , دارالفنون , سال های مشروطه
انتشار خبر : 20 دی 1396