فتنه :
  • چه کسی سنگ اول را پرتاب کرد؟
    چه کسی سنگ اول را پرتاب کرد؟

    برجسته کردن درگیری نیروهای انتظامی با دانشجویان و آغازگر بودن نیروی های نظم دهنده، یکی از مسائلی بود که رسانه های معاند حساب ویژه ای را برای بیشتر کردن این احساسات باز کرده بودند. اما آیا شروع کنند ...

آخرین اخبار
کوی دانشگاه , اغتشاش , پرتاب سنگ , فتنه
انتشار خبر : 19 دی 1396