حجاب :
 • تحول در مد اسلامی
  تحول در مد اسلامی

  خواهران کارآفرین مشهدی ایده های جسورانه خود را با الهام از ادبیات و طبیعت بر روی لباس پیاده می کنند و تلفیقی از حجاب و هنر مدرن را باهم درآمیخته اند.

 • شیخی ، حجاب را به والیبال در اروپا ترجیح داد
  شیخی ، حجاب را به والیبال در اروپا ترجیح داد

  فرنوش شیخی ، عضو تیم ملی والیبال بانوان به دلیل مغایر بودن قوانین ورزشی بلژیک با رعایت  حجاب اسلامی برای بانوان، از حضور در تیم والیبال شارلوا انصراف داد.

  شیخی ، همسر کاوه رضایی فوتب ...

آخرین اخبار
مداسلامی , تحول , هنر , حجاب , اسلام
انتشار خبر : 21 اسفند 1396
فرنوش شیخی , حجاب , شارلوا , والیبال , بلژیک
انتشار خبر : 26 دی 1396